เว็บบอร์ด

You need to log in to create posts and topics.

Nok Airlines Public Company Limited รับ Ground Attendant

คุณสมบัติ :

 • ชายหรือหญิงอายุไม่เกิน 25 ปี
 • ความสูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม. (น้ำหนักได้สัดส่วนกับส่วนสูง)
 • ผลคะแนนTOEIC 450 ขึ้นไปจะได้รับพิจรณาเป็นพิเศษ
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีใจรักงานบริการสามาถปฏิบัติงานเป็นกะได้ มีประสบการณ์ในสางานจะได้รับการพิจรณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

 

เอกสารประกอบการสมัคร

 • ประวัติส่วนตัวภาษาอังกฤษ
 • รูปถ่ายครึ่งตัว 1.5 นิ้ว และเต็มตัวอย่างละ 1 รูป
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาผลการศึกษา
 • คะแนนผลTOEIC

 

ส่งประวัติส่วนตัวและเอกสารประกอบการสมัคร

บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด(มหาชน) สถานีดอนเมือง