เว็บบอร์ด

You need to log in to create posts and topics.

IndiGo เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

IndiGo เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

ฝ่ายสำรองที่นั่ง
รายละเอียดการฝึก ฝึกการใช้ระบบสำรองที่นั่ง โดยโต้ตอบกับผู้โดยสารผ่านช่องทางต่างๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร
ตั้งใจเรียนรู้และต้องการประสบการณ์ทำงานจริงที่ตรงสาย
มีความคิดสร้างสรรค์และความรับผิดชอบ
ภาษาอังกฤษ

นักศึกษาที่สนใจสมัคร สามารถส่งประวัติการศึกษามาได้ที่
Email: Indigo.th@aviareps.com

ระบุหัวข้อว่า "ฝึกงาน (ชื่อ/นามสกุล)"

สถานที่ฝึก
AVIAREPS Thailand [ GSA : IndiGo ]
54 B.B. Building 17F Room 1715 , Sukhumvit 21 , Asok Montri Road, Wattana, Bangkok 10110
Office : +662 002 6697